https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2023/03/GR-sezione-biblio-striscia-BN.png

Raccolta Bibliografica

Libri accessibili digitali

https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2023/11/mostra-libri-accessibili-lecce-2022-160x160.jpg

Libri ad alta leggibilità

https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2022/12/Luna-1-160x160.png

Libri accessibili sul Natale

https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2023/12/Bibliografia-libri-accessibili-Natale-160x160.jpg

Libri tattili illustrati

https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2023/12/Bibliografia-libri-tattili-nuovo-160x160.jpg

Libri accessibili

https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2023/12/Bibliografia-libri-accessibili-adulti-160x160.jpg

Libri in Simboli

https://www.storiepertutti.it/wp-content/uploads/2023/12/Bibliografia-libri-accessibili-adulti-160x160.jpg